“Utkane światłem”, wystawa indywidualna w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. 2016