“Wielka jest przepaść między nami a światłem…”, Galeria Sztuki Współczesnej GOK im. J. Gniatkowskiego w Poraju, 2019