“Geneza walk o Częstochowę”, cykl: “Lekcja anatomii”, 100×100, 2016