“Fort Wędrowiec II”, cykl: “Lekcja anatomii”, 18×25, 2019