“Fort Wędrowiec”, cykl: “Lekcja anatomii”, 18×24, 2019