9/10 Dziewięcioro artystów na dziesięciolecie istnienia kierunku Malarstwo. Instytut Sztuk Pięknych AJD w Częstochowie