O mnie

MAGDALENA BARCZYK-KURUS

Absolwentka Wydziału Artystycznego na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie w latach 2005 – 2012  studiowała Malarstwo oraz Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych. Prace dyplomowe z obydwu kierunków zrealizowała w pracowni prof. Wernera Lubosa, otrzymując wyróżnienia. Uczestniczka wielu prestiżowych wystaw i konkursów artystycznych. Mieszka i tworzy w Częstochowie. Zajmuje się malarstwem, oprócz sztuki jej zainteresowania krążą również wokół historii i zabytków architektury rodzimego miasta, nad którymi prowadzi badania. Od 2007 roku należy do artystów zrzeszonych na stronie internetowej ARTlock.pl, natomiast od 2010 roku działa w Stowarzyszeniu Historycznym Reduta Częstochowa, którego jest współzałożycielką.