Biografia

Magdalena Barczyk-Kurus, ur. w 1985 r.
W latach 2005 – 2012 studiowała na wydziale artystycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie ukończyła dwa kierunki: Malarstwo oraz Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych. Prace dyplomowe zrealizowała w pracowni prof. Wernera Lubosa, w obydwu przypadkach otrzymując wyróżnienie.

W latach 2000 – 2005 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie
Od 2007 roku należy do artystów zrzeszonych na stronie internetowej ARTlock.pl
Od 2010 roku działa w Stowarzyszeniu Historycznym Reduta Częstochowa, którego jest współzałożycielką.

Oprócz sztuki interesuje się historią i zabytkami Częstochowy, nad którymi prowadzi badania.

 

Nagrody i wyróżnienia:

2018 – III Miejsce – Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w Międzynarodowym Konkursie Artystycznym PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY, Częstochowa 2018

2013, 2011, 2004 –  Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy

2011 – Stypendium Rektora Akademii im. J. Długosza w Częstochowie za osiągnięcia artystyczne

2014 – Na liście nominowanych do nagrody w V Ogólnopolskim Konkursie im. M. Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy

2010 – Wyróżnienie Honorowe, IV Ogólnopolski Konkurs im. M. Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy

2004 – Wyróżnienie, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Żydzi polscy – tradycje i obyczaje”, Częstochowa

2003 – Nagroda, VIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Cztery pory roku na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej”

2001 – Nagroda, VI Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Cztery pory roku na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej”

 

Publikacje:

Częstochowscy architekci dwudziestolecia międzywojennego (1918 – 1939), [w:] Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2011\2012, t. 12, pod red. E. Miszczyńskiej, Częstochowa 2013